چاپ بسته بندی

It seems we can't find what you're looking for.

چاپ بسته بندی

فرآیند چاپ بسته بندی () وابسته به آن که نوع چاپ انتخابی شما کدام نوع است، می‌تواند متفاوت باشد. در حالت کلی دو نوع چاپ بسته بندی داریم، چاپ بسته بندی افست و چاپ بسته بندی دیجیتال، در چاپ دیجیتال که عموما برای طراحی‌ها در تعداد کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، کیفیت چاپ آنچنان مناسب و بالا نیست! در مقابل در چاپ افست به دلیل استفاده از پرینترهای جوهر افشان غول پیکر و حرفه‌ای، کیفیت کار چاپ بسیار بالا است.